30 MARTIE 2023
Aviz privind excluderea din circulație a cardurilor de tip Visa Electron

Stimați clienți,

Victoriabank vă aduce la cunoștință despre excluderea din circulație a cardurilor de tip Visa Electron (Visa Electron Virtual).

Având la bază prevederile Condițiilor Generale de Afaceri ale B.C. „Victoriabank” S.A. aplicabile persoanelor fizice, art. 4.6.1 din Cap.IV.6 (CGA 4.4), la data de 31.05.2023 vom recurge la închiderea Cardurilor definite mai sus.

Totodată, vă comunicăm faptul că toate cardurile închise nu vor mai putea fi utilizate și/sau redeschise ulterior, însă conturile de card aferente cardurilor numite rămân active până la solicitarea de închidere sau până la închiderea din inițiativa băncii conform art. 2.10.2. p. (c) din partea II.10 Cap. II. a Condițiilor Generale de Afaceri ale Victoriabank, aplicabile persoanelor fizice.

În cazul în care contul de card înregistrează un sold pozitiv, puteți transfera soldul la un alt cont pe care îl dețineți în Banca sau să ridicați mijloacele bănești la cea mai apropiată unitate a băncii.

Pentru informații adiționale vă puteți adresa la orice subdiviziune Victoriabank, apela la Serviciul Suport Clienți 1303 / +373 22 21 03 03 sau prin email la adresa suport@vb.md

Cu drag,

Echipa Victoriabank.