1 IUNIE 2022
Aviz privind procesarea plăților interbancare și trezoreriale în monedă națională

Stimate Client,


Începând cu data de 1 iunie 2022, avem unele modificări legate de procesarea plăților interbancare și trezoreriale în monedă națională. Astfel, tranzacțiile în suma de până la 500,000 MDL inclusiv efectuate în regim normal vor fi preluate și transmise la BNM pe tot parcursul programului de lucru, creditarea conturilor beneficiarilor efectuându-se conform sesiunilor de decontare/compensare ale BNM.

Plățile interbancare în monedă națională în sume ce depășesc 500,000 MDL și plățile efectuate în regim urgent vor fi executate și procesate în regim de timp real.

Pentru plățile interbancare în monedă națională se vor aplica tarifele în vigoare, astfel cum acestea sunt publicate pe pagina web oficială a Băncii www.victoriabank.md.


Cu deosebită considerație,

B.C. VICTORIABANK S.A.