13 AUGUST 2021
B.C. „Victoriabank” S.A. – Grupul Banca Transilvania renunță la utilizarea și aplicarea ștampilei oficiale începând cu 1 septembrie 2021

Stimați clienți, 

B.C. „Victoriabank” S.A. simplifică relația cu clienții săi și exclude, din 1 septembrie 2021, utilizarea și aplicarea ștampilei oficiale a B.C. „Victoriabank” S.A. pe toate actele juridice unilaterale sau la care este parte (inclusiv contractele), precum și pe corespondența oficială.

Începând cu data menționată, un act semnat de persoanele autorizate ale Băncii are aceeași valabilitate ca unul semnat și ștampilat, semnătura olografă fiind cea care conferă validitate documentului.

Detalii:

  • Documentele emise de B.C. „Victoriabank” S.A. nu vor mai avea stampila oficiala (rotundă);
  • Această decizie a Băncii este în conformitate cu art. 3 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi,  completat cu punctul 5 prin Legea nr.160 din 07.07.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, fiind notificată tuturor terților, inclusiv autorităților (Monitorul oficial nr. 192-195 (7902-7905) din 13 august 2021, pag. 117);
  • Actualizarea formularelor B.C. „Victoriabank” S.A. care includ și locurile destinate aplicării ștampilei este facută treptat.