13 OCTOMBRIE 2021
Avizul privind Rezultatele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ”Victoriabank” S.A.

În atenţia acţionarilor B.C. „Victoriabank” S.A.

 

La data de 08 Octombrie 2021 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C „Victoriabank” S.A., ținută prin corespondenţă.

La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate şi valabile, acţionari ce deţin 20,762,955 acţiuni cu drept de vot (voturi), ceea ce constituie 83.05% din numărul de acţiuni cu drept de vot emise de Bancă.

 

Adunarea Generală a acționarilor a aprobat următoarele hotărâri:

1. Cu privire la aprobarea Regulamentul  Consiliului de Administrație a B.C „Victoriabank” S.A. în redacție nouă;

      “pentru” – 20,762,955 voturi, ceea ce constituie 100.00% din voturile reprezentate la Adunare

2. Cu privire la aprobarea Regulamentul cu privire la remunerarea membrilor Consiliului de Administrație a B.C ”Victoriabank” S.A.;

“pentru” – 20,762,955 voturi, ceea ce constituie 100.00% din voturile reprezentate la Adunare

3. A lua act de informația privind unele evenimente care influențează sau pot influența activitatea sau prețul valorilor mobiliare ale băncii;

“pentru” – 20,762,955 voturi, ceea ce constituie 100.00% din voturile reprezentate la Adunare

Comitetul de Direcţie al B.C. “Victoriabank” S.A.