1 OCTOMBRIE 2021
Aviz privind Condițiile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Juridice (CGA)

Stimați Clienți,

 

Va reamintim că începând cu data de 2 octombrie 2021, pentru Clienții care au inițiat relații de afaceri cu B.C. ”Victoriabank” S.A. până la data de 1 august 2021, intră in vigoare Condițiile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Juridice (CGA) în versiune nouă, care guvernează relația de afaceri dintre Bancă și Clienții – persoane juridice și se aplică oricărui tip de produs sau serviciu de care beneficiază clienții, inclusiv fiind aplicabil și raporturilor care reglementează salarizarea prin intermediul cardurilor bancare.

CGA sunt puse la dispoziție atât în unitățile Victoriabank, cât și pe pagina web oficială a Băncii https://beta.victoriabank.md/tarife.  

Pentru orice suport, informații rugăm să contactați managerul relații clienți dedicat dumneavoastră, care vă stă la dispoziție.

  

Vă mulțumim,

Conducerea B.C. ”Victoriabank” S.A.