14 IULIE 2021
Aviz despre închiderea tuturor conturilor clienților persoane fizice, care nu au efectuat tranzacții începând cu 15.07.2020

Stimați clienți,

Victoriabank vă aduce la cunoștință despre închiderea tuturor conturilor clienților PF, care nu au efectuat tranzacții începând cu 15.07.2020.  

În mod periodic, analizăm activitatea clienților prin conturile deschise la B.C. “Victoriabank” S.A. pentru a identifica conturile care nu sunt utilizate de către clienți, și anume conturile în care în ultimele 12 luni nu s-au înregistrat operațiuni inițiate de client (numite in continuare ”Conturi inactive”).

Având în vedere că, menținerea în stare operațională a conturilor produce eforturi suplimentare de evidență și raportare, începând cu data de 15.09.2021 vom recurge la închiderea Conturilor inactive definite mai sus, după caz și a tuturor produselor/serviciilor conexe (a relației de afaceri), în conformitate cu art. 2.10.2. p. (c) din  partea II.10 Cap. II a Condițiilor Generale de Afaceri ale Victoriabank, aplicabile persoanelor fizice (CGA 4.2).

De asemenea, în legătură cu închiderea conturilor bancare menționate, Victoriabank vă aduce la cunoștință că, soldurile care depășesc 100 MDL sau echivalent, pot fi ridicate de către dvs. sau pot fi virate în alte conturi, până în data de 15.09.2021, în intervalul orelor de lucru la orice subdiviziune Victoriabank. Toate soldurile conturilor închise, care nu depășesc suma de 100 MDL vor fi reținute de către bancă, cu titlu de comision de închidere a contului, în conformitate cu tarifele in vigoare ale băncii. Soldurile care depășesc suma menționată anterior, diminuate cu valoarea comisionului de închidere a contului  în conformitate cu tarifele în vigoare ale băncii, vor fi transferate în conturi interne ale băncii, în așteptarea indicațiilor dvs.

 

Procedurile de închidere nu se vor aplica clienților care:

  • au cel puțin un cont curent activ și/sau un cont de card deschis in cadrul Victoriabank
  • dețin credite, depozite, valori mobiliare;
  • au conturile indisponibilizate

Totodată, vă comunicăm faptul că toate conturile curente închise nu vor mai putea fi utilizate și/sau redeschise ulterior. În cazul în care doriți menținerea conturilor curente ce pot fi închise, e suficient să efectuați minim o operațiune pe cont până la data de 15.09.2021.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la orice subdiviziune Victoriabank sau ne puteți contacta la adresa feedback@vb.md.

Cu drag,

Echipa Victoriabank.