18 DECEMBRIE 2020
Rezultatele Adunării Generale extraordinare a acţionarilor B.C. “Victoriabank” S.A. din 18 decembrie 2020

Stimați Clienți,

 

Vă informăm, că la data de 18 decembrie 2020 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor B.C. „Victoriabank” S.A., ținută prin corespondenţă. Locul petrecerii Adunării (acumulării şi examinării buletinelor de vot) - sediul Băncii (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.141). La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate, acţionari ce deţin 87.14% din numărul de acţiuni cu drept de vot emise de Bancă.

 

Pe ordinea de zi a Adunării au fost examinate următoarele chestiuni:

 

  1. Cu privire la modificarea şi completarea Statutului B.C. „Victoriabank” S.A;
  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului Adunării generale a acţionarilor B.C. “Victoriabank” S.A. în redacţie nouă;
  3. Cu privire la directionarea profitului anual pentru anul 2019 la capitalizarea băncii și reflectarea acestuia în componenta rezultatului reportat;
  4. Cu privire la informarea acționarilor băncii despre unele evenimente care influențeaza sau pot influența activitatea sau prețul valorilor mobiliare ale băncii.

 

Adunarea a aprobat modificările şi completările propuse la Statutul B.C. „Victoriabank” S.A. şi Regulamentul Adunării generale a acţionarilor B.C. „Victoriabank” S.A. în redacție nouă. De asemenea, Adunarea a aprobat direcţionarea profitului anual al B.C. „VICTORIABANK” S.A. pentru anul 2019 la capitalizarea băncii și reflectarea acestuia în componenta rezultatului reportat.

Acţionarii au luat act de informația despre unele evenimente care influențeaza sau pot influența activitatea sau prețul valorilor mobiliare emise de bancă.

 

 

Serviciul de presă al B.C. “Victoriabank” S.A.

pr@vb.md