31 DECEMBRIE 2020
Impozitarea dobânzilor achitate persoanelor fizice rezidente

Stimați Clienți, 

 

În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, a fost modificat art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.

 

În contextul modificării respective, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

 

Vă atragem atenția, că în conformitate cu prevederile alin.(7) art.24 al Legii  privind punerea în aplicare a Titlurilor I și II ale Codului Fiscal, impozitarea dobânzilor achitate persoanelor fizice rezidente se va efectua doar pentru cele calculate începând cu 1 ianuarie 2021.

 

Astfel, în scopul facilitării procesului de retinere a impozitului pe venit în anul 2021, Banca a decis achitarea dobânzilor calculate pentru perioada precedentă în zilele de 1 – 10 ianuarie 2021.

 

Pentru dobânzile calculate și achitate persoanelor fizice rezidente începând cu 01.01.2021, Banca va reține un impozit pe venit la sursa de plată conform prevederilor art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.