14 APRILIE 2020
Condițiile Generale de Afaceri aplicabile persoanelor juridice

Stimați Clienți, 

 

Vă informăm că, începând cu data de 15 aprilie 2020 B.C. ”Victoriabank” S.A. introduce Condițiile Generale de Afaceri (CGA) aplicabile Persoanelor Juridice. CGA formează cadrul contractual dintre Bancă și Clienții săi – titulari de cont și se aplică oricărui tip de contract încheiat între Client și Bancă și oricărui aspect care nu este reglementat expres în alte contracte încheiate între părți.

 

Condiţiile Generale de Afaceri se aplică din: 

-   15.04.2020 pentru Clienții noi;

-   15.06.2020 pentru Clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 14.04.2020. Din data de 15.06.2020 va înceta acțiunea contractului de cont curent, inclusiv va înceta acțiunea oricăror tarife negociate individual, respectiv, vor fi aplicabile prevederile CGA și cele din Lista Tarifelor și Comisioanelor în vigoare la această dată.

 

Condițiile Generale de Afaceri aplicabile persoanelor juridice, sunt puse la dispoziție atât în unitățile Victoriabank, cât și în format electronic accesând următorul link.