21 AUGUST 2020
Comunicat informativ „Confecționarea și instalarea mobilierului și obiectelor de seminalistică interioară”

B.C. „VICTORIABANK” S.A. declară despre iniţierea şi desfăşurarea concursului OBIECT 12 A/20-DAL: „Confecționarea și instalarea mobilierului și obiectelor de semnalistică interioară”.

Se invită agenţii economici specializaţi în domeniul confecționării mobilierului și obiectelor de semnalistică interioară. Pentru participare şi obţinerea caietului de sarcini este necesar să preluaţi legătura apelând la numerele de telefon de mai jos.

 

Termenul – limită de prezentare a ofertelor – 28 august 2020 ora 16.00.

 

Pentru informații suplimentare Vă puteți adresa la telefoanele: 022 57 61 09, 022 57 64 00 sau înaintând o solicitare la e-mail: sergiu.elisei@vb.md, sau gheorghe.leahu@vb.md;