16 OCTOMBRIE 2020
Aviz despre închiderea tuturor conturilor clienților PJ, care nu au efectuat tranzacții începând cu 01.10.2019

Stimați clienți,

 

Victoriabank vă aduce la cunoștință despre închiderea tuturor conturilor clienților PJ, care nu au efectuat tranzacții începând cu 01.10.2019.  

 

În mod periodic,analizăm activitatea clienţilor prin conturile deschise la B.C. “Victoriabank” S.A. pentru a identifica conturile care nu sunt utilizate de catre clienți, și anume conturile în care în ultimele 12 luni nu s-au înregistrat operaţiuni (numite in continuare ”Conturi inactive”).

 

Având în vedere că, menţinerea în stare operaţională a conturilor produce eforturi suplimentare de evidenţă și raportare, începând cu data de 12.11.2020 vom recurge la închiderea Conturilor inactive definite mai sus, după caz și a tuturor produselor/serviciilor conexe (a relației de afaceri), în conformitate cu art. 2.11.2. p. (c) din  partea II.11 Cap. II a Condiţiilor Generale de Afaceri ale Victoriabank  aplicabile PERSOANELOR JURICE (CGA)

 

De asemnea, în legătură cu închiderea conturilor bancare menționate, banca va aduce la cunoștință că, soldurile care depasesc 300 MDL sau echivalent, pot fi ridicate de către dvs. sau pot fi virate în alte conturi, până în data de 17.11.2020, în intervalul orelor de lucru, la orice subdiviziune Victoriabank. Toate soldurile conturilor închise, care nu depășesc suma de 300 MDL vor fi reținute de către bancă cu titlu de comision de închidere a contului, în conformitate cu tarifele în vigoare ale băncii. Soldurile care depășesc suma menționată anterior, vor fi transferate în conturi interne ale băncii, în așteptarea indicațiilor dvs.

 

Procedurile de închidere nu se vor aplica clienților care:

  • au cel putin un cont curent activ;
  • dețin credite, depozite, valori mobiliare;
  • au conturile indisponibilizate.

 

Totodată, vă comunicăm faptul că, toate conturile curente închise nu vor mai putea fi utilizate și/sau redeschise ulterior. În cazul în care doriți menținerea conturilor curente ce pot fi închise, titularii acestora pot efectua minim o operațiune pe cont, în intervalul de la prezentul aviz si până la data de 17.11.2020.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă puteți adresa la orice subdiviziune Victoriabank sau ne puteţi contacta la adresa feedback@vb.md.

 

Cu drag,

Echipa Victoriabank.