8 MAI 2019
Ținerea Registrului deținătorilor de valori mobiliare emise de BC „Victoriabank” S.A. de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare

În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (4) din Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare nr. 234 din 03.10.2016, la data de 01 mai 2019, Registrul deţinătorilor de valori mobiliare emise de BC „Victoriabank” S.A. și documentaţia aferentă, sunt transmise de către societatea de registru „Grupa-Financiară” S.A. către „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A.

 

Astfel, începând cu data menționată, Registrul deţinătorilor de valori mobiliare emise de BC „Victoriabank” S.A. este ţinut de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, situat pe adresa: MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni, 57/1, mun. Chişinău, et. I, e-mail: dcu@dcu.md, web: www.dcu.md, telefon de contact: (373) 22 999-871.