21 IUNIE 2019
Notificare privind modificarea indicelui de referință

Stimați clienți,

 

În legătură cu modificarea ratei medii ponderate, calculate și publicate de către Banca Națională a Moldovei, la depozitele atrase în monedă națională în sistemul bancar pentru termene de la 6 la 12 luni, B.C. “Victoriabank” S.A. vă informează despre aplicarea din data de 01.07.2019 a Indicelui de referință de 4,75% pentru creditul contractat. Indicele dat va fi aplicat pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2019.