10 SEPTEMBRIE 2019
Licitație deschisă privind achiziția serviciilor aferente producerii și instalării elementelor de semnalistică exterioră

B.C. „Victoriabank” S.A. anunță despre lansarea concursului sub formă de licitație deschisă pentru concursul OBIECT 16 A/19-DAL: „Achiziția serviciilor aferente producerii și instalării elementelor de semnalistică exterioră”

În acest context, sunt invitate companiile specializate în domeniu pentru participare la concurs.

În scopul obținerii caietului de sarcini și informațiilor adiționale, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 022-57-61-09, 022-57-64-00 sau să ne scrieți la adresa de e-mail: sergiu.elisei@vb.md sau gheorghe.leahu@vb.md .

 

Termenul - limită pentru prezentarea ofertelor: 16 septembrie 2019, ora 16:00.

 

Locul:      etj. 3, Anticamera 2

                str. 31 August 141, mun. Chișinău

                B.C. „Victoriabank” S.A.

                Republica Moldova