9 IANUARIE 2019
Aviz privind închiderea contului de card în cazul lipsei operațiunilor

Stimați Clienți,
 
Prin prezenta, în conformitate cu prevederile al. 4, art. 45 a Legii 114/18.05.2012 ”Cu privire la serviciile de plată și moneda electronică” și a Regulilor de utilizare a cardurilor bancare Victoriabank pentru persoane fizice, BC „Victoriabank” SA informează clienții persoane fizice care au conturi de card, de pe care nu au fost efectuate operațiuni în ultimii 2 ani consecutiv și la care nu este atașat nici un card bancar valabil/activ, despre faptul rezilierii contractului de utilizare a cardurilor bancare Victoriabank și închiderea conturilor de card respective.