23 IANUARIE 2019
Aviz cu privire la destinația plății a ordinelor de plată din cadrul B.C. „Victoriabank” S.A.

Stimaţi clienţi!

 

        În vederea procesării cat mai rapide si calitative a tranzacțiilor ordonate de către dumneavoastră, vă aducem la cunoştinţă, că începând cu data de 1 februarie 2019 toate ordinele de plata în valută străina trebuie sa aibă completata destinația plății în limba engleză. Pentru procesarea plăților în RON se va accepta și limba română fără diacritice, iar pentru procesarea plăților în RUB, UAH și BYR se va accepta și limba rusă cu litere latine.

      

Termenul limită de efectuare a transferurilor urgente in moneda naționala din data de  1 februarie 2019 este stabilit:

  • pentru ordinele de plată urgente recepţionate pe suport hârtie:

15 min – în cazul când beneficiarul este clientul Băncii;

- 30 min – în cazul când beneficiarul se deserveşte în altă bancă.

  • pentru ordinele de plată urgente recepţionate electronic - 15 min.

    

       

În cazul în care sunt necesare autorizări speciale în corespundere cu normele în vigoare privind prevenirea, combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, termenul limită de efectuare a transferurilor urgente poate fi extins cu 30 minute în dependență de timpul de prezentare de către client a documentelor solicitate.

 

Graficul de primire al ordinelor de plată pe parcursul zilei de lucru (operaţionale) (prezentate spre executare la Bancă sau cele transmise spre executare în mod electronic prin sistemele de deservire bancară la distanţă) este stabilit conform programului de lucru de deservire al clientelei din Sucursală, dar nu mai târziu de ora 16.00.