15 IUNIE 2018
Victoriabank anunță post vacant - Auditor coordonator, Direcția audit intern

Cerinţe faţă de candidaţi:

  • Studii economice superioare.
  • Experienţa în activitatea bancară – minim 2 ani.
  • Cunoaşterea fluentă a limbii de stat. Cunoaşterea suplimentară a unei limbi de circulaţie internaţională va fi considerată o prioritate.
  • Cunoaşterea cadrului normativ aferent domeniului.
  • Cunoştinţe avansate ale aplicaţiilor: MS Word, Excel;
  • Abilitaţi analitice;

 

Atribuţiile de bază şi responsabilităţile auditorului superior, Direcţia audit intern:

  • Desfăşurarea activităţilor de audit intern conform metodologiei interne.
  • Evaluarea sistemului de control intern a subdiviziunii auditare.
  • Depistarea deficienţilor pe parcursul auditării, cu înştiinţarea ulterioară a superiorului cu privire la neajunsurile depistate.
  •  Elaborarea şi prezentarea unui raport aferent erorilor constatate cu includerea elementelor probante.

 

 

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-urile, în termen până la 29 iunie 2018, la adresa de

 e-mail: hr@vb.md
Vor fi contactate pentru interviu doar persoanele care corespund cerinţelor menţionate.