23 APRILIE 2018
B.C. „VICTORIABANK” S.A. declară despre lansarea concursului : Obiect 3S/18 -DRL „Contractarea serviciilor de asigurare facultativă CASCO”

Se invită Companiile de asigurări pentru participare la concurs. În scopul obţinerii caietului de sarcini este necesar să preluaţi legătura, apelând la numerele de telefon de mai jos.

 

Termenul – limită de prezentare a ofertelor – 07 mai 2018.

 

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la telefoanele:  022 57 64 46, 022 57 61 09;