9 AUGUST 2018
B.C. „VICTORIABANK” S.A. declară despre inițierea și desfășurarea licitației deschise privind „Prelungire suport produse Oracle, Toad for Oracle, Data Protector”

B.C. „VICTORIABANK” S.A. declară despre inițierea și desfășurarea licitației deschise privind „Prelungire suport produse Oracle, Toad for Oracle, Data Protector pentru perioada 2018-2019”.

 

Se invită Companiile specializate în domeniu pentru participare la concurs. În scopul obținerii caietului de sarcini este necesar să preluați legătura, apelând la numerele de telefon (022) 576348.

 

Termenul – limită de prezentare a ofertelor – 22 august 2018.