8 IUNIE 2018
B.C. „VICTORIABANK” S.A. declară despre iniţierea şi desfăşurarea concursului : OBIECT 4 a/18-DRL: „Achiziţionare combustibil”

Se invită agenţii economici specializaţi în domeniul concursurilor. Pentru participare şi obţinerea caietului de sarcini este necesar să preluaţi legătura apelând la numerele de telefon de mai jos.

 

Termenul – limită de prezentare a ofertelor – 15 iunie 2018 până ora 16.00

 

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la telefoanele: 022 57 64 48, 022 57 61 09;