22 MARTIE 2018
B.C. Victoriabank S.A. declară despre iniţierea şi desfăşurarea concursului: Obiect 2 A/18-DRL: „Achiziţionarea tehnicii/ echipamentului de casă si deservirea/ reparația acesteia”

Se invită agenţii economici specializaţi în domeniul concursurilor ( dealeri oficiali și companii autorizate). Pentru participare şi obţinerea caietului de sarcini este necesar să preluaţi legătura apelând la numerele de telefon de mai jos.

 

Termenul – limită de prezentare a ofertelor – 29 martie 2018 ora 16.00.

 

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la telefoanele: 022 57 61 09, 022 57 64 00;