3 MAI 2018
Aviz privind rezultatele ofertei de preluare obligatorie a valorilor mobiliare emise de B.C. „VICTORIABANK” S.A.
 • Tipul ofertei: Ofertă de preluare obligatorie.
 • Perioada de derulare a ofertei: 14.02.2018 – 24.04.2018.
 • Numărul şi data hotărîrii C.N.P.F. privind aprobarea prospectului ofertei de preluare: Hot. CNPF nr. 8/13 din 05.02.2018.
 • Datele de identificare ale ofertantului: VB Investment Holding B.V., nr. înregistrării de stat 62931601, adresa juridică Olanda, Amsterdam, Strawinskylaan 3127.
 • Persoane care acționează concertat cu ofertantul nu sunt.
 • Datele de identificare a emitentului valorilor mobiliare care au făcut obiectul ofertei: BC VICTORIABANK SA, IDNO 1002600001338, adresa juridică R. Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141.
 • Deţinerea de valori mobiliare a ofertantului anterior iniţierii ofertei de preluare: 16,691,418 acțiuni (66.77% din total acțiuni).
 • Datele de identificare ale intermediarului ofertei: BC VICTORIABANK SA, IDNO 1002600001338, adresa juridică R. Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141, licența CNPF nr. 000820 din 15.03.2015.
 • Locul de derulare a ofertei de preluare: piața reglementată administrată de Bursa de Valori a Moldovei SA.
 • Numărul de valori mobiliare care au făcut obiectul ofertei de preluare, precum şi procentul reprezentat de acestea din numărul total de valori mobiliare din aceeaşi clasă: 8,308,673 acțiuni (33.23% din total acțiuni emise).
 • Preţul valorilor mobiliare în cadrul ofertei: 78.21 lei/acțiune.
 • Numărul de valori mobiliare propuse spre vânzare şi efectiv achiziţionate în cadrul ofertei de preluare, precum şi procentul reprezentat de acestea din numărul total de valori mobiliare din aceeaşi clasă:
 • Propuse spre vânzare:1,356,058 de valori mobiliare (5.42% din total acțiuni emise).
 • Efectiv achiziționate: 1,356,058 de valori mobiliare (5.42% din total acțiuni emise).
 • Suma totală plătită pentru valorile mobiliare achiziţionate în cadrul ofertei de preluare: 106,057,296.18 lei.
 • Deţinerea de valori mobiliare ale ofertantului în valoare absolută şi relativă, după derularea ofertei de preluare: 18,047,476 acțiuni (72.19% din total acțiuni).