20 DECEMBRIE 2018
Aviz privind modificarea indicelui de referință

Având în vedere modificarea ratei medii ponderate, calculate și publicate de către Banca Națională a Moldovei, la depozitele atrase în monedă națională în sistemul bancar pentru termene de la 6 la 12 luni, B.C. „Victoriabank” S.A. vă informează despre aplicarea din data de 1 ianuarie 2019 a Indicelui de referință de 4,55% pentru creditul contractat.

 

Indicele dat va fi aplicat pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019.