Credit investițional

susținut de programul 373

Despre Programul „373”

Programul guvernamental 373 are ca scop să stimuleze investițiile în mediul de afaceri, să sprijine dezvoltarea și inovarea în rândul antreprenorilor și să contribuie la creșterea economică a țării. Prin compensarea unei părți din dobânzile creditelor investiționale, programul facilitează accesul la finanțare și încurajează antreprenorii să inițieze proiecte și să-și extindă activitățile, contribuind astfel la prosperitatea economică a Moldovei.

Astfel, rata dobânzii la creditele de până la 7 ani, perioada maximă de grație este de 3 ani. Diferența ratei dobânzii va fi acoperită prin Intermediul Instituției Publice ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului).

Despre credit

g Valoarea maximă

până la 15 milioane de lei per beneficiar

j Termenul creditului investițional

până la 7 ani

j Moneda

MDL | EUR | USD

Avantaje

 • Plătești doar 7% în lei sau 3% în valută
 • Comision de acordare de 0.5% din valoarea creditului
 • Contribuția proprie de la 10% din valoarea proiectului investițional

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului „373”

 • este înregistrat în Registrul de stat al unităților de drept din Republica Moldova și nu este în proces de insolvabilitate, reorganizare sau lichidare;
 • este clasificat în condițiile prevăzute în Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii și nu cade sub incidența art. 12 alin. (3) din legea menționată;
 • respectă cerințele privind protecția mediului stabilite în Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, precum și actele normative subordonate acesteia;
 • nu are restanțe față de bugetul public național la data solicitării creditului;
 • nu are beneficiari efectivi înregistrați și/sau rezidenți ai jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență stabilite conform actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei, precum și ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
 • destinația creditului investițional se încadrează în unul dintre domeniile de activitate:
  • Agricultură, silvicultură și pescuit
  • Industria prelucrătoare
  • Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
  • Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare
  • Transport și depozitare
  • Activități de cazare și alimentație publică
  • Informații și comunicații
  • Activități profesionale, științifice și tehnice
  • Artă, activități de recreere și de agrement
  • Învățământ
  • Sănătate și asistență socială
 • deține un plan de afaceri și/sau proiecții financiare care să demonstreze fezabilitatea și impactul potențial al proiectului investițional;
 • confirmă o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea proiectului investițional propus spre finanțare, cu excepția taxei pe valoarea adăugată;
 • nu deține depozite bancare la termen generatoare de dobândă, precum și alte investiții financiare sub forma obligațiunilor sau valorilor mobiliare de stat în mărimea ce depășește valoarea minimă a contribuției proprii;
 • costurile de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora, care fac obiectul investiției pentru care solicit un credit investițional, nu au fost acoperite de alte programe/proiecte de asistență și/sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie;
 • costurile de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora, care fac obiectul investiției pentru care solicit un credit investițional, nu au fost acoperite de alte programe/proiecte de asistență și/sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie;
 • în cazul aprobării creditului în cadrul Programului de stimulare a investițiilor inovaționale „373”, suportul care va obținut de la stat prin compensarea parțială a dobânzilor aferente creditului solicitat nu va contribui la depășirea sumei maxime a ajutorului de minimis pentru întreprindere, stabilită de legislație și mă oblig să informez banca și/sau Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în cazul depășirii pragului ajutorului de minimis în corespundere cu Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

Tipuri de garanții acceptate

 • Bunuri mobile sau imobile
 • Garantia ODA - maxim 40% din valoarea creditului