Indice de referință

Definiția indicelui de referință

Indicele reprezintă media aritmetică a ratelor dobânzilor aplicate de principalele bănci, pentru cele mai importante valute convertibile de pe piața financiară internațională.

Indice de referință pentru credite acordate în EUR din resursele Băncii

Data
3 aprilie - 30 iunie 2023, % 
EURIBOR 6M (resursele băncii)
2.405

Rata dobânzii de recreditare, pentru credite acordate din resurse directe și de refinanțare administrate de OGPAE

  Perioada de revizuire
Valuta
Rata dobânzii de recreditare %, anuală
25 februarie și 25 august
MDL
6.10
USD
5.86
EUR
3.83