Indice de referință

Definiția indicelui de referință

Indicele reprezintă media aritmetică a ratelor dobânzilor aplicate de principalele bănci, pentru cele mai importante valute convertibile de pe piața financiară internațională.

Indice de referință pentru credite acordate în EUR/USD din resursele Băncii

Data
1 ianuarie - 30 iunie 2023, %
1 iulie - 31 decembrie 2023, %
EURIBOR 6M - pentru creditele acordate în EUR
2.405
3.721
CME TERM SOFR 6M - pentru creditele acordate în USD
4.723
5.285

Rata dobinzii de recreditare, pentru creditele acordate in MDL, EUR si USD, din resurse de refinantare, administrate de OGPAE

  Perioada de revizuire
Valuta
Rata dobânzii de recreditare %, anuală
25 februarie și 25 august
MDL
6.6
USD
6.46
EUR
4.54

Rata dobinzii de recreditare, din resurse directe, Livada Moldovei transa 24

  Perioada de revizuire
Valuta
Rata dobânzii de recreditare %, anuală
25 august și 23 noiembrie
MDL
6.6
23 mai și 23 noiembrie
EUR
3.712