Indice de referință

Definiția indicelui de referință

Indicele reprezintă media aritmetică a ratelor dobânzilor aplicate de principalele bănci, pentru cele mai importante valute convertibile de pe piața financiară internațională.

Indice de referință pentru credite acordate în EUR/USD din resursele Băncii

Data
1 iulie - 31 decembrie 2023, %
1 ianuarie - 30 iunie 2024, %
EURIBOR 6M - pentru creditele acordate în EUR
3.721
4.004
CME TERM SOFR 6M - pentru creditele acordate în USD
5.285
5.340

Rata dobânzii de recreditare, pentru creditele acordate in MDL, EUR si USD, din resurse de refinantare, administrate de OGPAE

  Perioada de revizuire
Valuta
Rata dobânzii de recreditare %, anuală
25 februarie și 25 august
MDL
4.85
USD
5.99
EUR
4.51

Rata dobânzii de recreditare, din resurse directe, Livada Moldovei tranșa 24 și tranșa 25

Tranșa
  Perioada de revizuire
Valuta
Rata dobânzii de recreditare %, anuală
Tranșa 24
23 noiembrie și 23 mai
MDL
5.35
EUR
3.712
Tranșa 25
22 februarie și 22 august
MDL
4.85
EUR
3.699

Rata interbancară, pentru creditele din resurse BERD

  Perioada de revizuire
Valuta
Rata interbancara, %
15 ianuarie și 15 iulie
EUR
3.862