Piața Valorilor Mobiliare de Stat

servicii pe piața Valorilor Mobiliare de Stat

Ce este Valoarea mobiliară de stat (VMS)?

Este o formă a datoriei de stat, reprezentând un contract de împrumut pe termen scurt, mediu sau lung cu valoarea exprimată în moneda naţionala sau în alta monedă legală, care intervine între Republica Moldova în calitate de debitor şi persoane fizice sau juridice în calitate de creditori.

Care acte reglementează activitatea VMS?

 • Regulamentul BNM cu privire la plasarea, tranzacţionarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont nr. 170/2018
 • Regulile Depozitarului central unic, aprobate prin Hotărârea Consiliului de supraveghere al DCU nr. 25 din 25.07.2018
 • Instrucţiunea Ministerului Finanțelor cu privire la plasarea, tranzacţionarea şi răscumpărarea Obligaţiunilor de stat cu dobândă flotantă/fixă nr. 29 din 14.02.2019

Cine emite Valorile mobiliare de stat (VMS)?

 • Emiterea VMS se efectuează de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Ce tipuri de valori mobiliare de stat circulă pe piață?

 • bonuri de trezorerie (BT) - VMS emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadență, având termenul de circulaţie de până la un an;
 • obligaţiuni de stat (OS) - VMS emise pe un termen de la 1 an până la 7 ani, care acordă deţinătorilor acestora dreptul la obţinerea valorii nominale la data scadenţei şi la obţinerea semestrială a unei dobânzi. Obligaţiunile de stat pot fi emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă.

Ce oferim noi?

 • Consultaţii referitor la situaţia curentă pe piaţa VMS şi la efectuarea operaţiunilor cu VMS
 • Procurarea VMS la licitaţie
 • Servicii de intermediere la tranzacționarea VMS pe piața primară și cea secundară
 • Toate tipurile de operaţiuni asigurate cu VMS, inclusiv operaţiunile de creditare şi REPO
 • Servicii de perfectare a documentelor necesare pentru efectuarea operaţiunilor cu VMS

Cum să investiți în valori mobiliare de stat (VMS)?

 • Vă invităm la cea mai apropiată sucursală sau oficiu central al băncii cu buletinul de identitate valabil
 • Semnați contractul de prestare a serviciilor pe piața VMS
 • Depuneți suma investiției și a comisionului în cont

Important de știut

 • La tranzacționarea VMS banca percepe un comision, mărimea căruia depinde de suma tranzacției, conform tarifelor aprobate
 • Banca are dreptul de a modifica tarifele cu notificarea prealabilă a Clienţilor

Ghidul investitorului în VMS
Comunicatele MF privind plasarea VMS