VB24 Business

Accesează

Avem noutăți bune! Noile funcționalități disponibile

 • Mărirea limitei pentru încărcarea documentelor în VB24 Business până la 5 MB
 • Extinderea orei de transmitere (până la 21:00) a fișierelor de salariu și a tichetelor de masă VB Lunch, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică
 • Deschidere cont nou în valutele disponibile
 • Acum poți vizualiza și actualiza datele tale prin intermediul noii funcționalități - KYC Online
 • Efectuarea plăților intra-bancare în MDL, alimentărilor de card emise de Victoriabank și conversiilor valutare în regim 24/24
 • Logare cu OTP. Acum te poți loga prin expedierea OTP (parola de unică folosință) la număr de telefon mobil național și internațional. În cazul logării cu OTP poți vizualiza soldul și extrasele
 • Gestiunea creditelor. Acum poți administra (vizualiza informația despre credite: data scadență, sumă, sold, restanțe, grafic de rambursare etc.) și gestiona (achitare anticipată și rambursare) creditele
 • Deblocare user în sistem VB24 Business. Acum deblocarea user-ului devine simplă, îți expediem link-ul pentru deblocare la adresa de e-mail.
 • Transmitere Template-uri. Acum poți transmite Template-uri de la un user la alt user în VB24 Business
 • Vizualizare “Sold la Overdraft”. Acum poți vizualiza suma disponibilă din Creditul Overdraft
 • Majorare câmp nr. 72 “ Alte date” până la 210 simboluri în Ordin de plata valutar SWIFT. Acum poți introduce detaliile complete pentru destinația tranzacției.

Ce operațiuni poți efectua cu VB24 Business?

 • Transferuri în moneda naţională și străină
 • Alimentarea contului de card
 • Expedierea documentelor confirmative aferente plăţilor valutare
 • Alimentarea și retragerea din conturile de depozit
 • Operaţiuni de conversie a valutei
 • Procesarea online a fișierelor de salariu și a tichetelor de masă VB Lunch
 • Generarea extrasului online la distanță
 • Vizualizarea stării conturilor
 • Obţinerea extraselor din cont, confirmate prin semnătura electronică a băncii

Ai următoarele opțiuni pentru utilizarea VB24 Business

Acces informațional Gratuit

 • Vizualizezi istoria tranzacțiilor, starea contului, generezi extrasul online

Acces operațional cu plată 

 • Efectuezi operațiuni prin intermediul platformei (transferuri, alimentări de cont, etc.), generezi extrasul online

O gamă largă de operațiuni printr-un singur click

 • Generarea online a extrasului pentru orice perioadă de maxim 1 lună, rulajelor zilnice și reflectarea soldului la final de zi
 • Posibilitatea de a vizualiza extrasul preliminar și sumele sechestrate
 • Obținerea și expedierea fișierelor salariale și fișierelor privind tichete de masă VB Lunch, listelor de conturi ale angajatilor, extrasului și validarea plăților
 • Efectuarea comenzii de numerar
 • Alimentări și retrageri din conturile de depozit
 • Transmiterea documentelor și recepționarea răspunsurilor prin intermediul API (Application Programming Interface)
 • Recunoașterea formatului XML EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) pentru ordinele de plată
 • Notificarea despre necesitatea de a prezenta documente justificative în cazul plăților catre trec control AML
 • Primirea online extras prin intermediul API
 • Alimentarea contului de card în regim online, banii ajungând instantaneu în contul de card
 • Încărcare și transmitere către M-Pay a listei angajaților companiei, care și-au exprimat acordul de a primi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, direct pe cardurile emise de Victoriabank
 • Depozit online pentru persoane juridice. Acum poti crea, gestiona și închide un cont de Depozit cu condiții standarde. Este disponibilă și vizualizarea listelor contractelor de depozit și obținerea extrasului
 • Extras de cont al cardului Business, în regim online. Acum se poate vizualiza, suma disponibilă și lista tranzacțiilor în proces de prelucrare
 • Extras POS-terminal. Acum se pot vizualiza operațiunile efectuate prin intermediul POS-terminalului, serviciul disponibil anterior în "Extrasul Comerciantului"
 • Achiți simplu și rapid serviciile MPay. Acum invoice-ul generat prin intermediul MPay îl poți achita în VB24 Business
 • Reconciliere - serviciu destinat clienților care dețin contracte de colectare. Acum vizualizezi și obții extrase extinse, privind plățile prin acest contract

Instrucțiuni de accesare și utilizare VB24 Business

 Pasul 1. Completează cerere de acces la sistemul VB24 Business 

 Pasul 2. La prima accesare a VB24 Business, configurează sistemul conform instrucţiunilor pentru adaptare

 Pasul 3.

 Pasul 4. Accesează versiunea mobilă a VB24 Business


Ghiduri


Ghidul de utilizare VB24 Business

Generare extras din cont


Crearea și redactarea listei proiect salarial


VB24 Business și MacOS

Accesarea VB24 Business pe sistemul de operare Mac este posibilă:

 • Informațional – prin expedierea OTP (parola de unică folosință) la număr de telefon mobil național și internațional. În cazul logării cu OTP poți vizualiza soldul și extrasele
 • Tranzacțional – prin semnatură mobilă de la operator Moldcell / Orange