Conturi curente

Un instrument esențial pentru compania dvs., prin care puteți efectua operațiuni

Conturi curente

Un instrument esențial pentru compania dvs., prin care puteți efectua operațiuni, cum ar fi încasări de numerar și virament din activitățile de zi cu zi, plăți naționale și internaționale, operațiuni de schimb valutar și multe altele. Puteți deschide conturi atât în MDL cât și în alte valute, cum ar fi EUR, USD, GBP, CHF, RON și UAH.

Persoane juridice rezidente care sunt înregistrate la Agenția Serviciilor Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

 • Cererea de deschidere a contului
 • Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei confirmată de persoana responsabilă a Băncii sau legalizată notarial (la alegerea titularului de cont)
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Agenția Serviciilor Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept (ce confirmă administratorul, asociaţii şi genul de activitate a întreprinderii) (data emiterii extrasului să nu fie mai veche de 3 luni de la data deschiderii contului curent)
 • Certificatul de înregistrare
 • Documentul de constituire (actul constitutiv, statutul, regulamentul)
 • Actul de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului
 • Actul juridic (procură, contract de mandat) autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită)
 • Actele de identitate a persoanelor împuternicite cu drept de semnătură ale întreprinderii
 • Extras din ordin privind angajarea persoanelor împuternicite cu dreptul de a 2 – a semnătură a întreprinderii
 • Chestionar pentru client - agent economic
 • Copia documentelor ce confirma beneficiarul efectiv, precum şi copia actelor de identitate ale acestora (beneficiarilor efectivi - persoana fizică ce controlează în ultima instanţă o persoană fizică sau juridică ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacţie sau se desfăşoară o activitate şi / sau deţine direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice (art. 3, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, nr. 308 din 22.12.2017)
 • Alte documente suplimentare necesare pentru Bancă
 • Documentele necesare pentru deschiderea conturilor se prezentă în original sau în copii legalizate notarial, de către una din persoanele cu drept de semnătură, care va fi indicată în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei sau de către o altă persoană împuternicită

Persoane juridice rezidente care sunt înregistrate la alte instituții

 • Cererea de deschidere a contului
 • Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei confirmată de persoana responsabilă a Băncii sau legalizată notarial (la alegerea titularului de cont)
 • Documentul de constituire (actul constitutiv, statutul, regulamentul)
 • Documentul de confirmă înregistrarea de stat
 • Certificatul de atribuire a codului fiscal sau documentul recunoscut ca atare
 • Actul de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului
 • Actul juridic (procură, contract de mandat) autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită)
 • Actele de identitate a persoanelor împuternicite cu drept de semnătură ale întreprinderii
 • Extras din ordin privind angajarea persoanelor împuternicite cu dreptul de a 2 – a semnătură a întreprinderii
 • Chestionar pentru client - agent economic
 • Alte documente suplimentare necesare pentru Bancă
 • Documentele necesare pentru deschiderea conturilor se prezintă în original sau în copii legalizate notarial, de către una dintre persoanele cu drept de semnătură, care va fi indicată în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei sau de către o altă persoană împuternicită

Întreprinzători individuali care sunt înregistrația la Camera Înregistrării de Stat

 • Cererea de deschidere a contului
 • Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei confirmată de persoana responsabilă a Băncii sau legalizată notarial (la alegerea titularului de cont)
 • Extrasul din Registrul de stat al întreprinzătorii individuali, eliberat de Agenția Serviciilor Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept (data emiterii extrasului să fie nu mai târziu de 3 luni de până la data deschiderii contului curent
 • Certificatul de înregistrare
 • Actul de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului
 • Actul juridic (procură, contract de mandat) autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită)
 • Actele de identitate a persoanelor împuternicite cu drept de semnătură ale întreprinderii
 • Chestionar pentru client - agent economic
 • Alte documente suplimentare necesare pentru Bancă
 • Documentele necesare pentru deschiderea conturilor  se prezentă în original sau în copii legalizate notarial, de către una din persoanele cu drept de semnătură, care va fi  indicată în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei sau de către o altă persoană împuternicită

Persoane juridice nerezidente

1. Persoanele juridice nerezidente, care au obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova, prezintă următoarele documente:

a) Cererea de deschidere a contului

b) Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei confirmată de persoana responsabilă a Băncii sau legalizată notarial (la alegerea titularului de cont)

c) Copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă;

d) Copia documentelor de constituire (actul constitutiv, statutul, regulamentul)

e) Copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau documentul recunoscut ca atare

f) Actul de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului

g) Actul autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită)

h) Copiile actelor de indentitate a persoanelor împuternicite cu drept de semnătură ale intreprinderii

i) Extras din ordin privind persoanelor împuternicite cu drept de a 2-a semnătură ale întreprinderii

j) Chestionar agent-economic

k) Copia documentelor ce confirma beneficiarul efectiv, precum şi copia actelor de identitate ale acestora (beneficiarilor efectivi - persoana fizică ce controlează în ultima instanţă o persoană fizică sau juridică ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacţie sau se desfăşoară o activitate şi / sau deţine direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice (Art. 3, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, nr. 308  din  22.12.2017)

2. Persoanele juridice nerezidente, care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova:

- documentele indicate în punctul 1. (cu excepţia lit. e )

3. Reprezentanţele înfiinţate în RM de către persoanele juridice nerezidente:

- documentele indicate în punctul 1. şi suplimentar copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat în RM

Documentele necesare pentru deschiderea conturilor  se prezentă în original sau în copii legalizate notarial, de către una din persoanele cu drept de semnătură, care va fi  indicată în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei sau de către o altă persoană împuternicită

Documentele întocmite de către sau cu participarea autorităţilor competente din statele străine, ulterior, se legalizează la Ambasada Republicii Moldova acreditată pentru ţara respectivă sau, cu titlu de excepţie, la Direcţia Generală Consulară a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova Documentele menţionate pot fi prezentate fără legalizare, dacă aceasta este prevăzut în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte sau sunt apostilate în ţările care au aderat la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961

Documentele prezentate de către persoane nerezidente, întocmite în limbi străine, se prezintă în traducere în limba de stat, legalizate de birourile notariale autorizate