Plăți în valuta națională

rechizite bancare pentru efectuarea plăţilor în valuta națională aferente persoanelor juridice

Plăți în valuta națională

În conformitate cu Hotărârea nr. 158 a Comitetului Executiv al BNM din 16.06.2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 184-192 din 01.07.2016, începând cu 1 august 2016 Banca va primi spre executare ordinele de plată numai de tip nou, care conţin codul IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea/recepţionarea transferurilor în lei moldoveneşti. Va fi obligatorie indicarea codurilor IBAN atât pentru plătitor cât şi pentru beneficiarul plăţii, iar Banca nu va executa ordinele de plată care vor conține conturi curente în alt format.

VB24