Credit „COVID-19 Răspuns de urgență și suport pentru IMM”

Despre credit

g Destinația

Victoriabank a semnat contract de recreditare cu aliniere la proiectul – „COVID-19 RĂSPUNS DE URGENȚĂ ȘI SUPORT PENTRU IMM”, devenind, astfel, partener financiar al proiectului, care este finanțat de Ministerul Finanțelor din împrumutul Băncii Consiliului Europei de Dezvoltare (CEB), acordat Guvernului Republicii Moldova și are scopul de a susține Întreprinderile Micro, mici și Mijlocii cu lichidități necesare pentru susținerea activității acestora, menținerea și crearea locurilor de munca viabile.

j Valoarea maximă

600 mii EUR pentru investiții sau 300 mii EUR pentru completarea mijloacelor circulante

j Moneda

MDL | EUR

k Perioada de acordare

Maxim 6 ani pentru investiții sau maxim 4 ani pentru capital circulant

Activități eligibile

 • Cheltuielile pentru sub-proiectele înaintate de beneficiarii finali pentru investiții în mijloace fixe productive, necesitățile de capital circulant, precum și cheltuielile de urgență pentru a asigura studiile și alte cheltuieli legate de sănătate, finanțând necesitățile întreprinderilor nou create și existente afectate de criză
 • Sub-proiecte cu scopul promovării creării și păstrării locurilor de munca viabile permanente și/sau de sezon prin facilitatea accesului la împrumut

Activitățile de mai sus trebuie sa îndeplinească concomitent următoarele doua criterii

 • Să corespundă cerințelor actelor legislative și standardelor de protecție a mediului
 • Costurile totale ale sub-proiectului nu trebuie să depășească 2 milioane EUR

Avantaje

 • Pentru porțiunea de co-finanțare din partea Guvernului de 10 la sută a fiecărui sub-împrumut eligibil, alocată de OGP AE, rata de recreditare va fi zero, suma principală fiind rambursabilă.

În principal, îndeplinești condițiile?

 • Compania este IMM în accepțiunea Uniunii Europene
 • Compania este înregistrata și își desfășoară activitatea în Republica Moldova
 • La creditele contractate în ultimele 12 luni nu ai restanțe în BIC
 • Compania ta a fost afectata de criza pandemică

Tipuri de garanții acceptate

 • Bunuri mobile sau imobile
 • Depozit de garanție

Cum aplici?

 • Cerere de credit
 • Aprobarea legal/constitutivă privind contractarea creditului și persoanele împuternicite să angajeze societatea
 • Copia ultimelor situații financiare și ultimul trimestru încheiat

Activități neeligibile, care nu pot fi finanțate în cadrul proiectului

 • investiții în energie regenerabilă, sănătate (clinici, spitale), educație (scoli, universități ș.a.), care vor fi finanțate din alte fonduri speciale
 • costurile financiare ale investițiilor nu pot fi incluse în costul estimativ al sub-proiectelor (refinanțarea datoriilor, inclusiv a creditelor altor bănci, achitarea dobânzilor, achiziționarea de cote părți în capitalul său în proprietatea întreprinderilor, taxe ș.a.)
 • costurile de personal (plăți salariale ale angajaților, adaosuri și alte remunerări și beneficii, plata dividendelor, pensiilor ș.a.)
 • procurarea de mărfurilor de consum și a serviciilor
 • procurarea și/sau renovarea bunurilor imobiliare pentru revânzare, sau de a le acorda în arendă părților terțe
 • sub-împrumuturi în numerar
 • sub-proiecte și activități care nu corespund cerințelor de protecție a mediului înconjurător și a securității de sănătate a personalului
 • construcția și/sau renovarea caselor și spațiilor de locuit a cetățenilor