Poliţa de asigurare a bunurilor locative și nelocative

Asigurarea de bunuri oferă protecție financiară pentru imobilul Dvs., a construcțiilor aferente cât și pentru bunurile mobile cum ar fi bunuri casnice, marfa în stoc, utilaje și echipamente.

Asigurarea de bunuri

Asigurarea de bunuri oferă protecție financiară pentru imobilul Dvs., a construcțiilor aferente cât și pentru bunurile mobile cum ar fi bunuri casnice, marfa în stoc, utilaje și echipamente. Bunurile pot fi asigurate atât din iniţiativa proprietarului, în dorinţa de a proteja imobilul deţinut împotriva diverselor riscuri, cât şi în mod obligatoriu, în cazul contractării unui credit şi gajarea în favoarea Băncii a bunului deţinut. În baza prevederilor Articolului 22 al Legii cu privire la ipotecă, Debitorul ipotecar este obligat să asigure obiectul ipotecii, în beneficiul creditorului ipotecar, împotriva tuturor riscurilor de pieire sau deteriorare fortuită.

Ce asigurăm?

Pentru perfectarea polițelor de asigurare a bunurilor se determină și sunt asigurate următoarele obiecte de asigurare:

Bunuri locative

 • clădiri locative: (case, vile, apartamente) împreună cu accesorii (garaje, şuri, subsoluri, împrejmuiri etc.)
 • bunuri casnice: bunuri care prin natura lor nu fac parte integrantă din construcţie, cum ar fi: mobilier, covoare şi mochete, tablouri, cărţi, bunuri electrocasnice, aparatura electronică (foto, audio, video) şi alte bunuri mobile destinate folosinţei sau consumului privat

Bunuri nelocative

 • clădiri, încăperi izolate şi alte bunuri destinate unor activităţi economice, de producere sau sociale (uzine, fabrici, oficii, depozite, ateliere, etc.) împreună cu toate elementele construcţiei aflate deasupra şi sub nivelul solului
 • bunuri, potrivit destinaţiei sau felului activităţilor desfăşurate cum ar fi: dotări birou şi birotică (incluzând computere, imprimante, copiatoare, birouri, etc.); dotări speciale (inclusiv echipamente speciale, echipament electronic special, refrigeratoare, instalaţii, etc.) stocuri în depozite (inclusiv materiale finite, semifabricate şi materie primă).

Pentru polițele de asigurare a bunurilor sunt asigurate următoarele riscuri:

 • Riscul de foc – incendiul, trăsnetul, explozia, căderea aparatelor de zbor
 • Riscuri datorate efectelor forţelor naturii – furtuna, grindina, presiunea stratului de zăpadă, prăbuşirea de stânci/alunecarea de pietre, alunecarea de teren
 • Apa din conducte
 • Catastrofe naturale
 • Furt calificat (comis sau tentativă) şi vandalism (acoperirea nu este valabilă pentru bunurile imobile)
 • Izbirea de către autovehicule
 • Cădere accidentală de corpuri. 
Pot fi asigurate atât bunurile imobile aflate în proprietate sau ipotecate, cât şi cele închiriate

Perioada de asigurare

 • De regulă, contractul de asigurare a bunurilor imobile se încheie pentru o perioadă de un an.

Documente necesare pentru perfectarea poliței de asigurare

Pentru a încheia o poliţă de asigurare, este necesar de a prezenta lista obiectelor supuse asigurării şi datele dvs. de identificare.

 • Extrasul din Registrul persoanelor juridice eliberat de Camera Înregistrării de Stat a proprietarului (debitorului)
 • Raportul de evaluare a bunului asigurat emis de compania autorizată.

Toate acestea vor servi, companiei de asigurări, la stabilirea cuantumului sumei de asigurare. În afară de locuinţa propriu-zisă, pot fi asigurate şi toate bunurile aflate în ea.

Acțiuni la survenirea cazului asigurat

În caz de distrugere, dispariţie sau deteriorare a bunului/bunurilor, clientul (asiguratul) se adresează cu o cerere la compania de asigurare cu care a fost încheiat contractul de asigurare, dar nu mai târziu de 3 zile (72 ore) de la data producerii evenimentului asigurat, pentru a efectua procedura de expertiză din partea Asiguratorului și evaluarea pagubei.

Este convenabil de a încheia o asigurare de bunuri mobile concomitent cu asigurarea imobilului, deoarece, pentru asemenea poliţe, cuantumul primei de asigurare va fi în favoarea asiguratului. Asigurarea poate fi efectuată atât pentru obiectele din încăperile locuibile, cât şi din accesorii (excepţie fac parte casele mobile şi rulotele). Adresa domiciliului asiguratului se introduce în poliţa de asigurare.