30 ДЕКАБРЯ 2022
Informația referitor la revizuirea ratei dobânzii la contractele Prima Casa acordate anterior

Stimate client,


La data de 20.12.2022 Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat Indicele de referință, utilizat la calculul ratei maxime a dobânzii aferente creditelor Prima Casă. Acesta înregistrează o creștere de 3.95 puncte procentuale și în perioada 01.01.2023-30.06.2023 va constitui 13,42%.

Prin urmare, conform modificărilor operate prin Legea nr.236/2022 la art. 6) pct. (3) din Legea nr.293/2017, pentru creditele acordate, majorarea ratei dobânzii nu va depăși 4 puncte procentuale o dată la 6 luni, iar pe parcursul a 12 luni consecutive nu va depăși 6 puncte procentuale.

Rata dobânzii aferentă creditelor acordate anterior în cadrul Programului de Stat ”Prima Casă” a fost revăzută și se va majora cu:

  • 2 puncte procentuale pentru creditele acordate până la data de 30.06.2022 (inclusiv);
  • 3.95 puncte procentuale pentru creditele acordate începând cu 01.07.2022.


Cu respect, echipa Victoriabank.