30 ДЕКАБРЯ 2022
Impozitarea dobânzilor achitate persoanelor fizice rezidente

Stimați Clienți,


În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr.356 din 29.12.2022, în vigoare din data de 1 ianuarie 2023, a fost modificat art.901 din Codul fiscal nr.1163/1997, prin modificarea alineatului (37) și completarea cu alineatul (38).

În contextul modificărilor respective, începând cu data de 1 ianuarie 2023:

  • băncile vor reține un impozit în mărime de 7% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente la soldurile conturilor de depozit, curente și de card;
  • băncile - Dealeri primari vor reține un impozit în mărime de 12% din veniturile sub formă de dobânzi și/sau creștere de capital de la valorile mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor al RM, obținute de persoanelor fizice.

Ambele rețineri sunt finale și nu impune obligații suplimentare privind declararea acestor tipuri de venituri. 


Cu respect,

Victoriabank