6 ДЕКАБРЯ 2022
Aviz privind exlcuderea eliberării poliței de asigurare deținătorilor de carduri Mastercard Gold și Visa Gold emise de B.C. "Victoriabank" S.A. din data de 03.01.2023

Stimați Clienți,

Vă informăm că, începând cu data de 03.01.2023 B.C. "Victoriabank" S.A. nu va elibera polița de Asigurare privind asigurarea riscurilor aferente călătoriilor peste hotare deținătorilor de carduri de tip Mastercard Gold și Visa Gold. Pentru deținătorii cardurilor în circulație Visa și Mastercard Gold, cărora le-a fost eliberată polița de asigurare până la 03.01.2023, aceasta va rămâne valabilă până la data de expirare de 31.05.2023.

Pentru orice suport, informații rugăm să contactați angajații din sucursalele/ agențiile băncii.


Vă mulțumim,

B.C. ”Victoriabank” S.A.