Polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă RCA

RCA reprezintă un contract încheiat între posesorul de autovehicul, numit asigurat și compania de asigurare. În schimbul primei de asigurare, asiguratorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să achite dauna produsă terței persoane.

RCA

RCA reprezintă un contract încheiat între posesorul de autovehicul, numit asigurat și compania de asigurare. În schimbul primei de asigurare, asiguratorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să achite dauna produsă terței persoane.

Pentru perfectarea polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă se determină obiectul asigurării cum ar fi: tipul și capacitatea cilindrică a vehiculului, viza de reședință a proprietarului, stagiul de conducere și numărul de persoane admise la conducerea autovehiculului.

Ce asigurăm?

RCA - ul este asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto prin care persoanele care au avut de suferit în urma unui accident auto sunt despăgubiți, și sunt asigurate următoarele:

  • daune provocate autovehiculului;
  • vătămări corporale;
  • decese;
  • pagube aduse proprietarilor. 
Această asigurare se încheie obligatoriu pentru toate autovehiculele înmatriculate sau supuse înmatriculării în Republica Moldova pentru o durată de un an.

Perioada de asigurare

Contractul de asigurare RCA se emite pe un termen de 12 luni. Excepție fac doar contractele de asigurare încheiate pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate, ce nu dețin Carte Verde, în acest caz, contractul poate fi încheiat pentru un termen minim de 15 zile, maxim de 12 luni. Totodată, contractele de asigurare RCA încheiate pentru utilaj agricol sau sezonier pot avea un termen mai scurt de 12 luni.

Teritoriul acoperit – polița de asigurare RCA este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Documentele necesare de a fi prezentate pentru emiterea poliței de asigurare RCA

  • Certificatul de înmatriculare a autovehiculului înregistrat în Republica Moldova;
  • Certificatul de înmatriculare a autovehiculului înregistrat în străinătate care se foloseşte pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Permisul de conducere şi buletinul de identitate ale asiguratului şi persoanelor admise la conducerea autovehiculului asigurat;
  • Document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze autovehiculul.

Acțiuni la survenirea cazului asigurat

În caz de distrugere, avariere, dispariţie sau deteriorare a vehiculului, clientul (asiguratul) este obligat, în termen de 2 zile lucrătoare să informeze compania de asigurare cu care a fost încheiat contractul de asigurare (prin cerere scrisă, fax, e – mail, telefon) despre producerea evenimentului asigurat şi să prezinte Asiguratorului, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, spre examinare vehiculul deteriorat, echipamentul suplimentar şi resturile acestora (până la reparaţie) şi să coordoneze cu Asigurătorul acţiunile ulterioare pentru regularizarea daunelor.

Examinarea vehiculului se efectuează imediat la data prezentării acestuia cu întocmirea procesului verbal în care se indică defecţiunile existente. Procesul verbal de constatare a pagubelor se semnează de către Asigurat, sau reprezentantul său legal şi Asigurator, prin reprezentantul său. Nerespectarea de către Asigurat a prevederilor prezentului punct, atrage după sine refuzul Asiguratorului în plata despăgubirii de asigurare.