Dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare
26 Martie 2024
Anexa nr. 2. Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul – deciziile adoptate de adunarea generală a acționarilor, inclusiv informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum
m
26 Martie 2024
Anuntul cu privire la rezultatele AGEA_25.03.2024
m
14 Martie 2024
Anexa nr. 2. Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul – convocarea Adunarii Generale extraordinara repetata a Actionarilor
m
14 Martie 2024
Informația cu privire la activitățile/operațiunile externalizate
m
28 Februarie 2024
Anexa nr. 2. Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
m
29 Ianuarie 2024
Anexa nr. 2. Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul – convocarea Adunarii Generale a Actionarilor
m
16 Ianuarie 2024
Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influenteaza activitatea emitentului cu privire la pentru achiziționarea deținerii calificate în capitalul social al BCR Chișinău S.A. de către B.C. „Victoriabank” S.A.
m
16 Ianuarie 2024
Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influenteaza activitatea emitentului cu privire la modificarea structurii organelor de conducere Victoriabank
m
Informații aferente organizării Adunării Generale a Acționarilor
26 Martie 2024
Aviz convocare Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor B.C. “Victoriabank” S.A 29.04.2024
m
12 Martie 2024
Aviz convocare Adunarea Generală Extraordinară repetată a acționarilor B.C. “Victoriabank” S.A 25.03.24
m
28 Februarie 2024
Anuntul cu privire la rezultatele AGA 26.02.2024
m
26 Ianuarie 2024
Proiectul contractului de fuziune între B.C. “Victoriabank”S.A. și Banca Comerciala Română Chisinău S.A.
m
26 Ianuarie 2024
Aviz Convocare AGA
m
Informații cu privire la membrii Consiliului și ai organului executiv
16 Ianuarie 2024
Informaţia cu privire la membrii Consiliului de Administraţie și a Comitetului de Direcţie
m
29 Februarie 2024
Informaţia cu privire la membrii Consiliului de Administraţie și a Comitetului de Direcţie
m
Informații cu privire la tranzacția de cumpărare a pachetului de acțiuni emise de Banca Comercială Română Chișinău S.A.
16 Ianuarie 2024
Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influenteaza activitatea emitentului cu privire la pentru achiziționarea deținerii calificate în capitalul social al BCR Chișinău S.A. de către B.C. „Victoriabank” S.A.
m
26 Ianuarie 2024
Proiectul contractului de fuziune între B.C. “Victoriabank”S.A. și Banca Comerciala Română Chisinău S.A.
m