Acord privind abonarea la serviciul “VB Notificări” prin SMS

B.C. “VICTORIABANK” S.A. – în calitate de operator de prestator de servicii, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141, cod fiscal 1002600001338 si Dvs in calitate de “Client”, prin prezenta incheie un Acord privind abonarea la Serviciul “VB Notificări”

“VB Notificări” prin SMS este un serviciu de informare a clienţilor prin intermediul mesajelor SMS expediate la numărul personal de telefon mobil, inregistrat la Victoriabank, cu privire la tranzacţiile efectuate prin intermediul cardului bancar (IBAN-ul) indicat in momentul abonarii la serviciu. Fiecare cont de card necesita abonare separata.

Prin prezenta confirm, că am luat cunoștință cu “Condițiile Generale de Afaceri” aplicabile persoanelor fizice cat si cu Tarifele Victoriabank in vigoare publicate pe site –ul bancii, valabile pentru serviciile accesate (link:https://www.victoriabank.md/tarife, și mă oblig să le respect.

Abonamentul este achitat lunar, în conformitate cu tarifele în vigoare al serviciul “VB Notificări” prin SMS.

DECLAR că sunt de acord ca datele cu caracter personal cuprinse în cadrul prezentei Cereri de abonare să fie tratate confidențial, păstrate și stocate în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, în scopul inițierii și continuării raporturilor Client-Bancă.