Закупки

 Licitație deschisă privind "Achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii" pentru anul 2019

B.C. „Victoriabank” S.A. anunță despre iniţierea și desfășurarea licitației deschise privind „Achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii - calendare, pungi, caiete cu spirală” pentru anul 2019.


Se invită Companiile / Agențiile de creație specializate în domeniu pentru participare la concurs. În scopul obţinerii caietului de sarcini este necesar să preluaţi legătura, apelând la numărul de telefon: (022) 57-64-57. Ofertele pot fi transmise la adresa electronică rodica.dumneanu@vb.md 


Termenul – limită de prezentare a ofertelor – 16 noiembrie 2018, ora 16:00.

 Licitație deschisă privind „Achiziționarea și montarea sistemului automat de detecție, semnalizare și stingere incendiu în încăperea de păstrare a serverelor”

 Licitație deschisă privind "Servicii de cleaning în sediile subdiviziunilor B.C „Victoriabank” S.A.

 Licitație deschisă privind "Achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii - agende" pentru anul 2019

 Licitație deschisă privind „Achiziția echipamentului de comunicații și securitate”

 Licitație deschisă privind „Contractarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto RCA și asigurare facultativă CASCO”

  Licitație deschisă privind ”Contractarea serviciilor de confecționare a plasticului cu microprocesor”

 Licitație deschisă privind ”Achiziţionarea și montarea echipamentului/sistemelor de supraveghere video la subdiviziunile B.C. ”Victoriabank” S.A.”

  Licitație deschisă privind „Prelungire suport produse Oracle, Toad for Oracle, Data Protector”

 Открытый конкурс на проведение аудита на соответствие требованиям стандарта PCI PIN Security Requirements 2.0

 Licitație deschisă privind „Lansarea concursului: Obiect 3S/18 -DRL „Contractarea serviciilor de asigurare facultativă CASCO”

 Licitație deschisă privind „Iniţierea şi desfăşurarea concursului : OBIECT 1 a/ 18-DRL: „Achiziţionarea produselor de papetărie”

Открытый конкурс  для  заключения договора на страхование Держателей банковских карт Platinum во время путешествий

 Licitație deschisă privind „Achiziția serviciilor de publicitate la TV, RADIO, ONLINE și alte canale de comunicare pentru anul 2018”

 Licitație deschisă privind „Serviciile de reparație și deservire a POS Terminalelor și PIN Pad-urilor”

 Licitație deschisă privind „Achiziția POS Terminalelor, a PIN Pad-urilor și a suporturilor pentru utilaj”