Закупки

Anul 2021

 Licitație deschisă privind achiziționarea echipamentului de casă inclusiv a serviciilor de deservire și reparație a acestuia

 Licitație deschisă privind achiziționarea materialelor corporative

 Licitație deschisă privind achiziționarea materialelor corporative

 Licitație deschisă privind achiziționarea agendelor, pungilor și a mapelor cu logoul B.C. Victoriabank S.A.

 Licitație deschisă privind achiziția de soluție PAM (Privileged Access Management)

 Licitație deschisă privind achiziția serviciilor de antrepriza (lucrări de modernizare) pentru reamenajarea / reparația și montarea rețelelor inginerești în unitățile VB

 Licitație deschisă privind confecționarea și instalarea mobilierului în cadrul unităților modernizate ale B.C Victoriabank S.A.

 Licitație deschisă privind achiziționarea bancomatelor (ATM)

 Licitație deschisă privind contractarea serviciilor de curățenie/mentenanță și a materialelor consumabile pentru unitatile B.C. Victoriabank S.A.

  Licitație deschisă privind achiziționarea rechizitelor de birou pentru B.C. „Victoriabank” S.A. și subdiviziunile acesteia

 Licitație deschisă privind contractarea serviciilor de curierat pentru livrarea cardurilor bancare clienților B.C. Victoriabank S.A. pe întreg teritoriul Republicii Moldova

 Licitație deschisă privind achiziţionarea PIN-Padurilor, POS-Terminalelor și a componentelor auxiliare pentru POS

 Licitație deschisă privind contractarea serviciilor de asigurare complexă de asigurare BBB

 Открытый тендер на услуги транспортировки данных подразделений и банкоматов банка

 Открытый тендер на подрядные услуги по ремонту крыши ресторанного комплекса "Casa Vinului"

 Licitație deschisă privind achiziţionarea tehnicii de calcul și a echipamentelor 

 Licitație deschisă privind achiziţionarea chioșcurilor de autodeservire

 Licitație deschisă privind achiziția serviciilor de tipar a materialelor publicitare ale băncii pentru perioada februarie 2021 – martie 2021

 Licitație deschisă privind contractarea serviciilor de asigurare obligatorie RCA și asigurare facultativă CASCO a unităților de transport B.C. Victoriabank S.A.

 Licitație deschisă privind concursul de selectare a agenției furnizor pentru TV în anul 2021

 Licitație deschisă privind concursul de selectare a agenției furnizor pentru Radio în anul 2021

Licitație deschisă privind „Achiziţionarea bancomatelor (ATM)”

 

Anul 2020

 Licitație deschisă repetată privind achiziţionarea complexului de utilaj și soft pentru personalizarea cardurilor bancare

 Licitație deschisă repetată privind confecționarea/achiziționarea uniformelor și a încălțămintei speciale

 Licitație deschisă privind achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii pentru anul 2021

  Licitație deschisă privind confecționarea/achiziționarea uniformelor și a încălțămintei speciale

 Licitație deschisă privind achiziţia prodselor software ITSM și serviciilor de implementare

 Licitație deschisă privind achiziţionarea complexului de utilaj și soft pentru personalizarea cardurilor bancare

 Licitație deschisă privind servicii de reamenajare / reparații și de montare a rețelelor inginerești în sediul Sucursalei nr. 3 Chișinău

Licitație deschisă privind achiziție materialelor și pieselor pentru echipamente IT

Licitație deschisă privind achiziţia echipamentului de comunicații 

Licitație deschisă privind achiziţionarea, montarea și deservirea tehnică a sistemului de semnalizare antiefracție pentru Oficiul Central al B.C. ”Victoriabank” S.A. (blocul 1,2,3), mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 141

Licitație deschisă privind achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a sistemelor de semnalizare și avertizare a incendiilor cât și de evacuare (Sonorizare), pentru Oficiul Central al B.C. ”Victoriabank” S.A. (blocul 1,2,3), mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 141Achizitie echipament de comunicatii

Licitație deschisă privind achiziționarea, montarea și deservirea tehnică a echipamentului/sistemelor de supraveghere video în cadrul subdiviziunilor B.C. „Victoriabank” S.A. pentru anii 2020 – 2022

Licitație deschisă privind achiziţia serviciilor de proiectare în vederea modernizării subdivizinilor B.C. Victoriabank S.A.

Licitație deschisă privind achiziţie dulapuri pentru comunicații (rack)

Licitație deschisă privind achiziţia serviciilor de suport produse software Microfocus Data Protector

Licitație deschisă privind achiziţia serviciilor de creare content și promovare în mediul digital 

 Licitație deschisă privind achiziţionarea PIN-Padurilor, POS-Terminalelor și a componentelor auxiliare pentru POS

 Licitație deschisă privind contractarea serviciilor de asigurare complexă de pierderi financiare ale Băncilor

 Licitație deschisă privind achiziționarea tehnicii de calcul și echipamente

 Licitație repetată privind achiziționarea serviciilor aferente fluxului zilnic de informații

 Licitație deschisă privind achiziționarea serviciilor de reamenajare / reparații și de montare a rețelelor inginerești în sediul Sucursalei nr. 26 Chișinău

 Licitație deschisă privind achiziționarea serviciilor aferente fluxului zilnic de informații

 Licitație deschisă privind furnizarea unei soluții de Data Warehouse și Business Intelligence

 Licitație deschisă privind achiziționarea, montarea și deservirea tehnică a echipamentului / sistemelor de supraveghere video, a aplicației de administrare centralizată a sistemelor de supraveghere video și crearea arhivei video din subdiviziunile B.C. ”Victoriabank” S.A. în anii 2020-2022

 Licitație deschisă privind contractarea serviciilor de asigurare facultativă pe perioada călătoriei deținătorilor de card Visa / Mastercard Platinum și Mastercard World Elite

 Licitație deschisă privind achiziția licențe produse software Oracle

 Licitație deschisă privind achiziţionarea serviciilor de cleaning în sediile sucursalelor şi agenților B.C. Victoriabank S.A. din afara mun. Chișinău

 Licitație deschisă privind achiziţionarea PIN-Padurilor, POS-Terminalelor și a componentelor auxiliare pentru POS

 Licitație deschisă privind achiziționarea serviciilor de confecționarea plasticului cu microprocesor

 Licitație deschisă privind achiziţionarea rechizitelor de birou

 Licitație deschisă privind achiziţionarea Cash Box-urilor cu sertare cu deschidere temporizată

 Licitație deschisă privind contractarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto RCA și asigurare facultativă CASCO


Anul 2019

 

 Licitație deschisă privind achiziția serviciilor aferente producerii spoturilor video animate

 Licitație deschisă privind achiziția accesoriilor pentru materialele promoționale

 Licitație deschisă privind achiziția serviciilor aferente producerii și instalării elementelor de semnalistică exterioră

 Licitație deschisă privind achiziția Cash Box-urilor cu sertare cu deschidere temporizată

  Licitație deschisă privind „Achiziția obiectelor corporative (Gifts - business level, mass market, angajați) + print flash/aplicare, pentru anul 2020”

 Licitație deschisă privind achiziția bancomatelor

 Licitație deschisă privind achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii pentru anul 2020

 Licitație deschisă privind achiziția serviciilor de elaborare a paginii web corporative a băncii

 Licitație deschisă privind achiziția licenței soft Microfocus Data Protector

 Licitație deschisă privind evaluarea caracterului adecvat și a conformității activității Băncii cu programul privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

 Licitație deschisă privind contractarea serviciilor de asigurare complexă de pierderi financiare ale Băncilor (BBB)

 Licitație deschisă privind achiziția terminalelor de autodeservire

 Licitație deschisă privind „Achiziția premiilor pentru câștigătorii promoției Card de Credit Revolving – Hands Free”

 Licitație deschisă privind achiziția PIN Pad-urilor, POS Terminalelor și componentelor auxiliare pentru POS

 Licitație deschisă privind achiziția, montarea și deservirea sistemului de control al accesului în subdiviziunile Băncii

 Licitație deschisă privind „Achiziția serviciilor de publicitate la TV, RADIO, Indoor/Outdoor și alte canale de comunicare pentru anul 2019”

 Licitație deschisă privind „Achiziția serviciilor de creare content și promovare în mediul digital pentru anul 2019”


Anul 2018

 

 Licitație deschisă privind „Achiziția serviciilor de traducere în scris”

 Licitație deschisă privind „Achiziția echipamentului de securitate HSM”

 Licitație deschisă privind "Achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii" pentru anul 2019

  Licitație deschisă privind „Achiziționarea și montarea sistemului automat de detecție, semnalizare și stingere incendiu în încăperea de păstrare a serverelor”

Licitație deschisă privind "Servicii de cleaning în sediile subdiviziunilor B.C „Victoriabank” S.A.

 Licitație deschisă privind "Achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii - agende" pentru anul 2019

 Licitație deschisă privind „Achiziția echipamentului de comunicații și securitate”

 Licitație deschisă privind „Contractarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto RCA și asigurare facultativă CASCO”

 Licitație deschisă privind ”Contractarea serviciilor de confecționare a plasticului cu microprocesor”

 Licitație deschisă privind ”Achiziţionarea și montarea echipamentului/sistemelor de supraveghere video la subdiviziunile B.C. ”Victoriabank” S.A.”

  Licitație deschisă privind „Prelungire suport produse Oracle, Toad for Oracle, Data Protector”

 Licitație deschisă privind „Contractare servicii de taxi”

 Licitație deschisă privind ”Efectuarea auditului conformității cu cerințele standardului PCI PIN Security Requirements 2.0”

 Licitație deschisă privind „Lansarea concursului: Obiect 3S/18 -DRL „Contractarea serviciilor de asigurare facultativă CASCO”

 Licitație deschisă privind „Iniţierea şi desfăşurarea concursului : OBIECT 1 a/ 18-DRL: „Achiziţionarea produselor de papetărie”

 Licitație deschisă privind ”Contractarea serviciilor de asigurare facultativă pe perioada călătoriei Deținătorilor de card Platinum”

 Licitație deschisă privind „Achiziția serviciilor de publicitate la TV, RADIO, ONLINE și alte canale de comunicare pentru anul 2018”

 Licitație deschisă privind „Serviciile de reparație și deservire a POS Terminalelor și PIN Pad-urilor”

 Licitație deschisă privind „Achiziția POS Terminalelor, a PIN Pad-urilor și a suporturilor pentru utilaj”