Карьера

Programul Elite Graduate pentru absolvenți

 

 Despre Programul Elite Graduate

 Oportunitățile Programului pentru participanți

 Condiții de participare

 

Posturi vacante

 Inginer-electronist, Secția acceptare carduri, Direcția Carduri - Comercial

 Economist, Secția Dispute și monitorizare tranzacții carduri, Direcția Carduri - Back office

 Inspector, Secția AML, Direcția Conformitate

 Analist, Secția Persoane Fizice, Direcția Evaluarea Riscului de Credit

 Auditor, Direcția Audit Intern

 Inginer construcție, Secția Achiziții și planificare, Direcția Achiziții și Logistică

 Șef secție, Secția Suport logistic, Direcția Achiziții și Logistică

 Specialist credite, Persoane fizice / Persoane juridice - or. Chișinău

 Jurist, Secția Credite, Sucursala nr. 1 Bălți

Economist, Secția risc de credit și concentrare, Direcția Administrarea Riscurilor

Economist, Secția Riscul Operational, Direcţia Administrare Riscuri

 Manager produse creditare Retail, Direcția Produse Non-Card PF

 Operator Call Center, Direcția Carduri bancare

 Director, Sucursală Chișinău și Călărași

 Operator ghişeu, mun. Chişinău