Activitatea curentă

Credit "Overdraft"

până la 30% din suma încasărilor medii lunare în conturile debitorului pentru ultimele 6 luni

Credit "Ordinar"

pentru completarea mijloacelor circulante și efectuarea plăților curente

Garanție bancară

garantarea îndeplinirii obligațiunilor contractuale