Bancassurance

Poliţa de asigurare a bunurilor locative și nelocative

Asigurarea de bunuri oferă protecție financiară pentru imobilul Dvs., a construcțiilor aferente cât și pentru bunurile mobile cum ar fi bunuri casnice, marfa în stoc, utilaje și echipamente.

Poliţa de asigurare împotriva accidentelor

Accidentul este un eveniment întâmplător, care nu ține de voinţa Asiguratului (clientului), are influenţă din exterior asupra corpului, are o origine mecanică sau chimică, care provoacă răniri sau deces.

Poliţa de asigurare a sănătății pentru călătorii în străinătate

Asigurarea de sănătate pentru călătorii în străinătate este un strict necesar pentru sejururile din afara țării. Fie că este vorba de o excursie cu familia, o călătorie de afaceri sau munca în străinătate, asigurarea medicală de călătorie este recomandată pentru toți.

Polița de asigurare a autovehiculelor CASCO

CASCO este o asigurare auto facultativă ce acoperă daunele aduse PROPRIULUI autovehicul. Astfel, dacă poliţa de asigurare RCA despăgubeşte daunele produse terţelor persoane, atunci CASCO despăgubeşte ASIGURATUL, indiferent cine este vinovat de accident.

Polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă RCA

RCA reprezintă un contract încheiat între posesorul de autovehicul, numit asigurat și compania de asigurare. În schimbul primei de asigurare, asiguratorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să achite dauna produsă terței persoane.

Polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă Carte Verde

Carte Verde este o asigurare obligatorie pentru toţi posesorii de autovehicule care pleacă peste hotare, ce acoperă daunele provocate persoanelor terţe în urma unor accidente de circulaţie.

Poliţa de asigurare a bunurilor locative și nelocative

Asigurarea de bunuri oferă protecție financiară pentru imobilul Dvs., a construcțiilor aferente cât și pentru bunurile mobile cum ar fi bunuri casnice, marfa în stoc, utilaje și echipamente.

Poliţa de asigurare împotriva accidentelor

Accidentul este un eveniment întâmplător, care nu ține de voinţa Asiguratului (clientului), are influenţă din exterior asupra corpului, are o origine mecanică sau chimică, care provoacă răniri sau deces.

Poliţa de asigurare a sănătății pentru călătorii în străinătate

Asigurarea de sănătate pentru călătorii în străinătate este un strict necesar pentru sejururile din afara țării. Fie că este vorba de o excursie cu familia, o călătorie de afaceri sau munca în străinătate, asigurarea medicală de călătorie este recomandată pentru toți.

Polița de asigurare a autovehiculelor CASCO

CASCO este o asigurare auto facultativă ce acoperă daunele aduse PROPRIULUI autovehicul. Astfel, dacă poliţa de asigurare RCA despăgubeşte daunele produse terţelor persoane, atunci CASCO despăgubeşte ASIGURATUL, indiferent cine este vinovat de accident.

Polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă RCA

RCA reprezintă un contract încheiat între posesorul de autovehicul, numit asigurat și compania de asigurare. În schimbul primei de asigurare, asiguratorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să achite dauna produsă terței persoane.

Polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă Carte Verde

Carte Verde este o asigurare obligatorie pentru toţi posesorii de autovehicule care pleacă peste hotare, ce acoperă daunele provocate persoanelor terţe în urma unor accidente de circulaţie.