Tezaur 2021

MDL 4,50% | USD 1,00% | EUR 0.60% până la 36 luni

Calculator

Termen
MDL
USD
EUR
12 luni 3,75% 0,75% 0,30%
25 luni 4,00% 0,85% 0,50%
36 luni 4,50% 1,00% 0,60%

 

 

  • Rată flotantă
  • Sold minim în cont - 1000 MDL, 100 USD/EUR
  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat
  • Retrageri parțiale - nu se permit
  • Periodicitatea achitării dobânzii - trimestrial (la cont curent, de card)
  • La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru toată perioada contractului.
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR.

 

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003