Licitație deschisă privind achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii pentru anul 2020

B.C. „Victoriabank” S.A. anunță despre iniţierea și desfășurarea licitației deschise privind „Achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii – agende, calendare, plicuri, foi cu antet, mape, pungi, caiete cu spirală” pentru anul 2020.


Se invită Companiile / Agențiile de creație specializate în domeniu pentru participare la concurs. În scopul obţinerii caietului de sarcini este necesar să preluaţi legătura, apelând la numărul de telefon: 067123456, email: rodica.dumneanu@vb.md


Termenul – limită de prezentare a ofertelor – 26 august 2019, ora 16:00, sediul central al Băncii, 31 August 1989, 141 sau online prin intermediul adresei electronice rodica.dumneanu@vb.md.