Piața de capital

servicii și activități de investiții pe piața de capital

Ce este piața de capital?

Este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare. Această piață include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese. Piața de capital asigură legăturile dintre emitenți și investitori. Pe piața de capital se tranzacționează instrumentele financiare care servesc drept suport al schimbului de capitaluri.

 

 
Care acte reglementează activitatea Băncii pe piața de capital?
 
Cine poate deveni investitor pe piața de capital?
 
Care instrumente financiare se tranzacționează pe piața de capital?
 
Modul de circulație a valorilor mobiliare corporative pe piața de capital?
 
Care valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare?

 

Ce oferim noi?

Banca, în calitate de societatea de învestiții în baza licenței de categoria „C” eliberată de Comisia Naționala a Pieței Financiare, oferă persoanelor juridice următoarele servicii și activități de investiții pe piața de capital:


•    primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
Primirea şi transmiterea ordinelor privind instrumentele financiare se consideră toate operaţiunile necesare pentru recepţionarea de către Bancă a ordinelor clienţilor şi remiterea spre executare a acestora.
•    executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor;
Executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor se consideră realizarea operaţiunilor necesare pentru încheierea tranzacţiilor de vânzare sau de cumpărare a instrumentelor financiare în numele clienţilor.
•    consultanţa de investiţii;
Consultanța de investiții reprezintă recomandarea personala data unui client la cererea acestuia, in legătură cu una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare. Activitatea dată implica prestarea serviciilor de: analiza a instrumentelor financiare, evaluarea acestora si recomandări in legătură cu vânzarea si cumpărarea de instrumente financiare, consultanță și asistența la desfășurarea ofertelor publice a valorilor mobiliare pe piața secundară.
•    custodia instrumentelor financiare.
Custodia instrumentelor financiare constă în depozitarea pe numele Băncii a valorilor mobiliare deținute de clienți, prin deschiderea subconturilor individuale pe numele fiecărui client în parte pentru evidența separată a valorilor mobiliare deținute. Conform cerințelor CNPF, depozitarea pe numele Băncii a valorilor mobiliare este obligatorie în cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare înregistrate în afara pieței reglementate sau MTF.

 

Cum ne găsiți?

Oficiul central (str. 31 August 1989, nr. 141, Chișinău, Moldova)
tel: + (373 22) 57 63 50, 57 63 51, 57 63 53, 57 63 54
fax: + (373 22) 23 30 89
Email: valori.mobiliare@vb.md

 

Informații utile:

 Informația privind activitatea băncii în calitate de societate de investiții pe piața de capital
 Fondul de compensare a investitorilor
 Licenţa băncii pentru prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii pe piaţa de capital

 Tarife percepute de B.C. "Victoriabank" S.A. pentru serviciile pe piața valorilor mobiliare de stat și piața de capital
 Tarife generale