Piața de capital

servicii și activități de investiții pe piața de capital

Ce este piața de capital?

Este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare. Această piață include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese. Piața de capital asigură legăturile dintre emitenți și investitori. Pe piața de capital se tranzacționează instrumentele financiare care servesc drept suport al schimbului de capitaluri.

 

 
Care acte reglementează activitatea Băncii pe piața de capital?
 
Cine poate deveni investitor pe piața de capital?
 
Care instrumente financiare se tranzacționează pe piața de capital?
 
Modul de circulație a valorilor mobiliare corporative pe piața de capital?
 
Care valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare?

 

Ce oferim noi?

Banca, în calitate de societatea de învestiții în baza licenței de categoria „C” eliberată de Comisia Naționala a Pieței Financiare, oferă persoanelor juridice următoarele servicii și activități de investiții pe piața de capital:


•    primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
Primirea şi transmiterea ordinelor privind instrumentele financiare se consideră toate operaţiunile necesare pentru recepţionarea de către Bancă a ordinelor clienţilor şi remiterea spre executare a acestora.
•    executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor;
Executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor se consideră realizarea operaţiunilor necesare pentru încheierea tranzacţiilor de vânzare sau de cumpărare a instrumentelor financiare în numele clienţilor.
•    consultanţa de investiţii;
Consultanța de investiții reprezintă recomandarea personala data unui client la cererea acestuia, in legătură cu una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare. Activitatea dată implica prestarea serviciilor de: analiza a instrumentelor financiare, evaluarea acestora si recomandări in legătură cu vânzarea si cumpărarea de instrumente financiare, consultanță și asistența la desfășurarea ofertelor publice a valorilor mobiliare pe piața secundară.
•    custodia instrumentelor financiare.
Custodia instrumentelor financiare constă în depozitarea pe numele Băncii a valorilor mobiliare deținute de clienți, prin deschiderea subconturilor individuale pe numele fiecărui client în parte pentru evidența separată a valorilor mobiliare deținute. Conform cerințelor CNPF, depozitarea pe numele Băncii a valorilor mobiliare este obligatorie în cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare înregistrate în afara pieței reglementate sau MTF.

 

 Investitii în Obligatiuni municipale

Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga au finalizat cu succes procesul de subscriere, înregistrare și admitere spre tranzacționare a obligațiunilor municipale la „Bursa de Valori a Moldovei” S.A..

Victoriabank, în calitate de intermediar, a asistat Autoritățile Publice Locale la înregistrarea la Bursa de Valori a Moldovei (BVM), în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF) a obligațiunilor emise. Astfel, începând cu data de 28 septembrie 2021 obligațiunile municipale, emise de Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga, cu suportul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” și intermedierea B.C. Victoriabank, pot fi tranzacționate în cadrul platformei MTF, administrată de BVM.

 

Obligațiunile municipale, conform dărilor de seamă privind rezultatele emisiunilor de obligațiuni, emise de Autoritățile Publice Locale, au fost înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare în baza Hotărârilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 49/6 și nr. 49/7 din 25.08.2021 „Cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare”. La data de 26.08.2021 „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A. a înregistrat emisiunile de obligațiuni municipale în Sistema DCU şi a înscris obligaţiunile nou emise de Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga în conturile deţinătorilor de obligaţiuni municipale.

 

Emisiunile de obligaţiuni municipale au fost subscrise integral în mai puțin de o săptămână de la lansarea Ofertelor publice, în total fiind primite 37 cereri de la persoane fizice și juridice. Cota investiţiilor - persoane fizice în aceste obligațiuni este de 94.7%, iar a persoanelor juridice - de 5.3%. Victoriabank a intermediat emiterea obligațiunilor după principiul «aplicării tuturor eforturilor posibile», reuşind să atragă din piață volumele anunțate de Emitenți.

 

Mijloacele bănești în sumă totală de 7.5 milioane lei, colectate de la investitori vor avea ca destinație dezvoltarea infrastructurilor locale și creșterea nivelului de confort al populației celor două localități, cu impact pozitiv direct pentru cca.30,000 de locuitori. Primăria Ceadâr-Lunga va utiliza mijloacele atrase în sumă de 3 milioane lei la implementarea unui proiect de îmbunătățire a infrastructurii drumurilor din municipiu, iar Primăria Sângera cu mijloacele atrase în sumă de 4.5 milioane lei va construi un apeduct în cartierul Sângera-Revaca.

 

“Suntem onorați că am intermediat primele emisiuni de obligațiuni municipale din Moldova, reușind să închidem anticipat plasamentele de obligațiuni, emise de primăriile mun. Ceadîr-Lunga și or. Sîngera. Oferirea serviciilor de intermediere Autorităților Publice Locale este încă o dovadă că printre prioritățile Victoriabank este introducerea și promovarea noilor servicii, produse și tehnologii pe piața financiară din Republica Moldova”, a declarat Natalia Paraschiv, Director trezorerie Victoriabank.

 

Lansarea primelor obligațiuni municipale din Republica Moldova este inițiată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în cadrul proiectului „Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale”, finanțat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

 

Acest succes este considerat un debut al unei noi etape de dezvoltare a pe piața de capital din Republica Moldova.

 

Termenii și condițiile Ofertelor Publice realizate:

 

Descrierea Emitent Primăria or. Sîngera Emitent Primăria mun. Ceadîr-Lunga
Tipul valorilor mobiliare (obligațiunilor) Obligațiuni municipale, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, neconvertibile, garantate prin veniturile unității administrativ-teritoriale
Clasa valorilor mobiliare Obligațiuni de clasa I Obligațiuni de clasa II Obligațiuni de clasa I
ISIN MD2004000019 MD2004000027 MD2004000035
Termenul de emitere/ circulație a obligațiunilor 2 ani 3 ani 3 ani
Valoarea nominală totală a emisiunii 2,000,000 lei 2,500,000 lei 3,000,000 lei
Valoarea nominală a unei obligațiuni 1,000 lei 1,000 lei 1,000 lei
Numărul total de obligațiuni emise 2,000 unități 2,500 unități 3,000 unități
Tipul ratei dobânzii aplicate Rata dobânzii fixă Rata dobânzii fixă Rata dobânzii fixă
Periodicitatea achitării dobânzii semianual semianual trimestrial
Rata dobânzii, % 6.50% anual 6.70% anual 6.60% anual
Volumul subscris 2,000,000 lei 2,500,000 lei 3,000,000 lei
Alte informații ce se referă la valorile mobiliare ale Emitentului

Data emiterii obligațiunilor: 26.08.2021; Data scadenței obligațiunilor: 26.08.2023; Datele de Plată a Dobânzii (cupoanelor):

26.02.2022,26.08.2022, 26.02.2023,26.08.2023.

Data emiterii obligațiunilor: 26.08.2021; Data scadenței obligațiunilor: 26.08.2024; Datele de Plată a Dobânzii (cupoanelor):

26.02.2022,26.08.2022, 26.02.2023,26.08.2023,26.02.2024, 26.08.2024

Data emiterii obligațiunilor: 26.08.2021; Data scadenței obligațiunilor: 26.08.2024; Datele de Plată a Dobânzii (cupoanelor):

26.11.2021, 26.02.2022, 26.05.2022, 26.08.2022, 26.11.2022, 26.02.2023, 26.05.2023, 26.08.2023, 26.11.2023, 26.02.2024, 26.05.2024, 26.08.2024
Data de referinţă, la care se va perfecta lista deţinătorilor de obligaţiuni, care au dreptul la primirea dobânzii (cupoanelor), este (T -3), unde T este Data de plată a dobânzii, iar 3 semnifica 3 zile lucrătoare, excluzând Data de plată a dobânzii.

 

 

Cum ne găsiți?

Oficiul central (str. 31 August 1989, nr. 141, Chișinău, Moldova)
tel: + (373 22) 57 63 50, 57 63 51, 57 63 53, 57 63 54
fax: + (373 22) 23 30 89
Email: valori.mobiliare@vb.md

 

Informații utile:

 Informația privind activitatea băncii în calitate de societate de investiții pe piața de capital
 Fondul de compensare a investitorilor
 Licenţa băncii pentru prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii pe piaţa de capital

 Tarife percepute de B.C. "Victoriabank" S.A. pentru serviciile pe piața valorilor mobiliare de stat și piața de capital
 Tarife generale