Safeuri individuale

Plecaţi în vacanţă sau efectuaţi deplasări de serviciu şi doriţi ca obiectele dvs. de valoare să fie păstrate într-un loc sigur?

Serviciul indisponibil din data 05.09.2019

 

Cine poate beneficia de un safeu bancar?

Safeurile bancare sau individuale sunt accesibile tuturor persoanelor, care vor să îşi păstreze obiectele lor de valoare în siguranţă. Safeurile individuale de la Victoriabank sunt o soluţie perfectă, care vă garanteză siguranţa obiectelor şi condiţii bune de păstrare la un preţ avantajos. Pentru a asigura integritatea obiectelor Dvs. de preţ, Victoriabank a organizat încăperi specializate, dotate cu cele mai moderne sisteme electronice de pază, cu echipament tehnic computerizat şi instalaţii speciale de aerisire.

 

Ce se permite de păstrat în safeurile bancare?

 • bijuterii din metale şi pietre preţioase;
 • semne băneşti „cash”;
 • diverse colecţii (de monede, obiecte istorice vechi);
 • documente de valoare;
 • obiecte fără valoare determinată;
 • testamente;
 • titluri, acţiuni, obligaţiuni, certificate de proprietate, certificate de depozit.

 

Nu se admit a fi păstrate în casete:

 • obiecte inflamabile;
 • substanţe narcotice;
 • arme, substanţe explozibile, toxice şi alte similare acestora;
 • orice produse perisabile sau urât mirositoare;
 • valori furate sau urmărite de legea penală;
 • alte obiecte şi valori interzise de legislaţia Republicii Moldova.

 

Care este prețul chiriei unui safeu şi de ce acest preţ variază?

Preţul este stabilit în dependenţă de mărimea safeului şi de termenul de păstrare a obiectelor. Preţul acestuia variază între 200-400 MDL pentru locaţiune lunară şi de la 80 MDL pentru locaţiune zilnică.

 

Cum are loc accesul persoanelor la aceste safeuri, care este procedura

Locatarul se prezintă la Bancă şi atestă dreptul de folosinţă asupra safeului individual, prin prezentarea actului de identitate valabil şi a numărului safeului repartizat conform Contractului de locaţiune. După verificarea actului de identitate, persoana responsabilă asigură Locatarului accesul la safeul individual.

 

Termen de păstrare min/max?

Termenul minim de utilizare a safeului bancar este de 1 zi, iar cel maxim – nelimitat.

 

Ne găsiți la următoarele adrese:

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 77 (Sucursala nr. 11) - tel: 0 (22) 57 64 87;
mun. Chişinău, str. Șoseaua Hâncești, nr. 43 (Agenția nr. 24 a Sucursalei nr. 17) - tel: 0 (22) 62 51 71.

 Condiţii de arendă