Respect VB

MDL 6,50% | USD 2,10% | EUR 1,50% | până la 60 luni

 

Calculator

Termen
MDL
USD
EUR
24 luni 5,50% 1,50% 1,20%
36 luni 6,00% 2,00% 1,40%
60 luni 6,50% 2,10% 1,50%

 

  • Rată flotantă
  • Sold minim în cont - 5000 MDL, 500 USD/EUR
  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat, cu excepția ultimelor 2 luni
  • Retrageri parțiale - după 12 luni, lunar maxim 20% din soldul de la sfârşitul lunii precedente, păstrând soldul minim
  • Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card)
  • La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru ultimele 12 luni                               
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR
  • Depozitul poate fi constituit de persoane fizice rezidente a căror vârstă este de cel puțin 60 ani

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003