Respect VB

MDL 4,00% | USD 1,30% | EUR 0,80% | până la 36 luni

 

Calculator

Termen
MDL
MDL, Online în VB24
USD
USD, Online în VB24
EUR
EUR, Online în VB24
12 luni 3,25% 4,25% 0,60% 0,60% 0,40% 0,40%
24 luni 3,50% 4,50% 0,80% 0,80% 0,55% 0,55%
36 luni 4,00% 5,00% 1,00% 1,00% 0,75% 0,75%

 

  • Rată flotantă
  • Sold minim în cont - 5000 MDL, 500 USD/EUR
  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat, cu excepția ultimelor 2 luni
  • Retrageri parțiale - după 12 luni, lunar maxim 20% din soldul de la sfârşitul lunii precedente, păstrând soldul minim
  • Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card) sau capitalizare lunară
  • La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru ultimele 12 luni                               
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR
  • Depozitul poate fi constituit de persoane fizice rezidente a căror vârstă este de cel puțin 50 ani

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003