La termen în RUB

RUB 1,50% | până la 12 luni

Calculator

Termen
RUB
12 luni 1,50%

 

  • Rată flotantă
  • Sold minim în cont - 10.000 RUB
  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat, cu excepţia ultimelor 2 luni
  • Retrageri parțiale - nu se permit
  • Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card)
  • La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0%
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei, respectiv 5 USD/EUR sau 500 RUB

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003