Flexibil VB

MDL 3,25% | USD 0,70% | EUR 0,20% | nelimitat

 

Calculator

Termen
MDL
USD
EUR
Sold minim in cont
nelimitat 2,50% 0,40% 0,05% 10000 MDL, 500 USD/EUR
nelimitat 2.75% 0.50% 0.10% 20000 MDL, 1000 USD / EUR
nelimitat 3.00% 0.60% 0.15% 50000 MDL, 2500 USD / EUR
nelimitat 3.25% 0.70% 0.20% 100000 MDL, 5000 USD / EUR

 

 • Rată flotantă
 • Vărsăminte suplimentare - nelimitat
 • Retrageri parțiale - după 1 lună, fără limite, păstrând soldul minim
 • Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card) sau capitalizare lunară
 • La rezilierea anticipată a depozitului:
  ▪  în primele 12 luni dobânda se recalculează la rata 0%;
  ▪  în intervalul de 12-24 luni a termenului depozitului, dobânda se achită în proporție de 50% din rata dobânzii stabilită în contract;
  ▪  după 24 luni - dobânda se achită integral.
 • Depozite cu sold iniţial zero pot fi deschide doar cu condiţia asocierii depozitului, la data constituirii acestuia, a unui mandat de alimentare automată a depozitului din intrările la contul de card sau din soldul contului curent
 • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003