Disponibil VB

MDL 3,50% | USD 1,10% | EUR 0,60% | până la 60 luni

 

Calculator

Termen
MDL
MDL, Online în VB24
USD
USD, Online în VB24
EUR
EUR, Online în VB24
1 lună 0,25% 0,50% 0,05% 0,05% 0,01% 0,01%
3 luni 0,75% 1,00% 0,10% 0,10% 0,05% 0,05%
6 luni 1,75% 2,75% 0,20% 0,20% 0,10% 0,10%
12 luni 2,75% 3,75% 0,40% 0,40% 0,20% 0,20%
18 luni 2,85% 3,85% 0,55% 0,55% 0,30% 0,30%
24 luni 3,00% 4,00% 0,65% 0,65% 0,40% 0,40%
36 luni 3,25% 4,25% 0,80% 0,80% 0,50% 0,50%
60 luni 3,50% 4,50% 1,00% 1,00% 0,60% 0,60%

 

 

  • Rată flotantă
  • Sold minim în cont - 1.000 MDL, 100 USD/EUR
  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat
  • Retrageri parțiale - după 6 luni, lunar maxim 20% din soldul de la sfârşitul lunii precedente, păstrând soldul minim
  • Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card) sau capitalizare lunară pentru termenele: 3, 6, 12 luni
  • În caz de reziliere a contractului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru ultimele 12 luni
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003